สมัครงาน/ตำแหน่งงานว่าง

  1. ช่างควบคุมเครื่องพิมพ์

ช่างควบคุมเครื่องพิมพ์ 2 ตำแหน่ง/Position

คุณสมบัติ/Specification

  • มีประสบการณ์ควบคุมเครื่องพิมพ์ อย่างน้อย 1-3 ปี
  • มีความสามารถด้านการผสมสี
  • ตาไม่บอดสี

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify