เกี่ยวกับผู้บริหาร/President

     การบริหารงานนับแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันนี้ ดำเนินงานโดยครอบครัว ตระกูลเอื้ออนันต์ ซึ่งเป็นตระกูลที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี ทั้งในแวดวงธุรกิจ และสังคมไทย-จีน โดยมี คุณกวี  และ คุณเมฆินทร์ เอื้ออนันต์ เป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยการตลาดของสถานทูตฝรั่งเศส ผู้สื่อข่าวของ THE ECONOMIST แห่งลอนดอน ที่ปรึกษาทางสถาบัน JETRO และเป็นอาจารย์สอนพิเศษทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    คติประจำใจของบริษัทฯ คือ "ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความจริงใจ พร้อมทั้งให้บริการสินค้าคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล"

    The management have been (and still are) the Ueranant family with good connection in both The Thai and Chinese societies. (Business and social) Mr.Kavee and Mrs.Mekin, the head of the Present Generation, had been French Embassy official, Special Correspondent of the Economist of London, adviser to JETRO, Bangkok, and Lecturer at the Thammasat University. 

THE COMPANY MOTTO IS “TO BEST SERVE THE NEEDS OF THE CUSTOMERS AND THE MARKET IN GENERAL.”
OUR CUSTOMERS WILL ALWAYS COMMAND OUR BEST ATTENTION; QUALITYWISE AS WELL AS SERVICEWISE.

President