ระบบการผลิต/Production System

    เราดำเนินการผลิต ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ที่นำเข้าจากประเทศอิตาลี เยอรมัน อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่น ฯลฯ. ซึ่งถือว่าเป็นโรงงานผลิตภาชนะโลหะครบวงจรแห่งหนึ่งในประเทศไทยโดยมีขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการทำฟิล์ม พิมพ์สี และเคลือบแลคเกอร์  ผลิตชิ้นส่วนประกอบ จนกระทั้งการขึ้นรูป ทั้งกระป๋อง 2 ชิ้น และ 3 ชิ้น
  

    Metalcon has quality work force and imported fully automatic equipment from Italy, Germany, U.k. Switzerland and Japan to meet the market requirements. It was specialized in manufacturing general cans. (For lubricants, paints, cookie and baby powder etc.) It also made 2 piece-cans

 
    3 piece-cans for food such as Baby corn in brine, Sweet corn in brine, Tomato in tomato juice, Pineapple, fruit in syrup, Coconut milk, Tuna and Sardine. Besides can-making department, the factory also had its own printing / coating department, making its own tooling, its own printing plates and its own films.