กลุ่มผลิตภัณฑ์กระป๋องทั่วไป/GENERAL CANS

ถัง (กลม) 5 gal Pails ฝาครอบ

ถัง (กลม) 5 gal Pails ฝาครอบ

ฝาครอบ ฝารัด ทุกขนาด เช่น
10 ลิตร / 13.5 ลิตร
5 แกลลอน(Ø 280 x H370)
Ø 280 x H270
Ø 280 x H380

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify