กลุ่มผลิตภัณฑ์กระป๋องทั่วไป/GENERAL CANS

กระป๋อง(กลม) 1 gal Round Cans ทุกขนาด หูลวด

กระป๋อง(กลม) 1 gal Round Cans  ทุกขนาด    หูลวด

1, 1/12, 3.785, 4, 5 ลิตร / 227, 250, 800 กรัม / 1, 2, 4 กิโลกรัม / 12 ออนซ์ 1 ไพน์ ½ ไพน์
¼,1 ,5 แกลลอน (Ø 2” x H3")
Tin 100 cc 700 cc.

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify