กลุ่มผลิตภัณฑ์ปี๊บ/SQUARE CANS

ปี๊บขนาดมาตรฐาน18 LITRE SQUARE CANS

ปี๊บขนาดมาตรฐาน18  LITRE  SQUARE  CANS

ปี๊บขนาดมาตรฐาน (STANDARD SIZE W240 x L240 x H345)
คอเป็นเนื้อเดียวกับตัวหมดปัญหาการรั่วซึม
พิมพ์สี / เคลือบทอง / เคลือบขาว
สำหรับใส่นำมันพืช,ซอสหรือเครื่องปรุงรส, หน่อไม้, สี,ทินเนอร์, แลคเกอร์,
Vegetable Oil, Bamboo Shoot, Palm Seed, Tomato Sauce, Industrial Paint, Enamel Paint, Lacquer, Thinner

ปี๊บขนาดมาตรฐาน18  LITRE  SQUARE  CANS

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify