กลุ่มผลิตภัณฑ์ปี๊บ/SQUARE CANS

ปี๊บ คอเกลียว

ปี๊บ คอเกลียว

ฝาเกลียวขนาด 1.5 , 2.5 , 3 , 4 นิ้ว(inch) จุดเด่นคอปี๊บไร้รอยต่อ ได้รับ UN

ปี๊บ คอเกลียว

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify