กลุ่มผลิตภัณฑ์ปี๊บ/SQUARE CANS

ปี๊บ ฝา 7.5 นิ้ว ( cap 7.5 inch)

ปี๊บ ฝา 7.5 นิ้ว ( cap 7.5 inch)

ใส่ขนม ง่ายต่อการหยิบของภายใน

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify