กลุ่มผลิตภัณฑ์ปี๊บ/SQUARE CANS

ปี๊บ ฝากด Solvent Square Cans

ปี๊บ ฝากด Solvent  Square Cans

ฝา Ø 1, 1.5 , 2.5 นิ้ว(inch)
ปิด / เปิดได้บ่อยๆ อย่างสะดวก รวดเร็ว
ใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลสินค้าลอกเลียนแบบ

ปี๊บ ฝากด Solvent  Square Cans

ปี๊บ ฝากด Solvent  Square Cans

ปี๊บ ฝากด Solvent  Square Cans

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify