กระป๋องกลม, Round Cans

Ø 84 x H150

Ø 84 x H150

ใส่ผงเครื่องดื่มต่างๆ ชา, โกโก้, 3 in 1 (TEA, COCOA)

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify