กระป๋องกลม, Round Cans

กล่อง 3 ชั้น (3 BOX CANS)

กล่อง 3 ชั้น (3 BOX CANS)

Ø 95 x H150(1 BOX = 55 mm.)
แต่ละชั้นซ้อนกันเหมือนปิ่นโต ไม่ต้องกลัวหลุด

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify