กระป๋องกลม, Round Cans

Ø 75 x H140

Ø 75 x H140

ใส่ใบชา (Tea packing)

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify