กลุ่มผลิตภัณฑ์กระป๋องทั่วไป/GENERAL CANS

กระป๋องทรงโดม Dome cans

กระป๋องทรงโดม Dome cans

Ø85*H80, CAP Ø42
Ø100*H88, CAP Ø35

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify