กลุ่มผลิตภัณฑ์กระป๋องทั่วไป/GENERAL CANS

กระป๋องกลม ฝากด

กระป๋องกลม           ฝากด

เปิดปิดได้ บ่อยๆ ง่าย และป้องกันการเลียนแบบ
มีหูหิ้ว ใช้งานสะดวก

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify