กลุ่มผลิตภัณฑ์กระป๋องทั่วไป/GENERAL CANS

กระป๋องกลม ฝาครอบ ด้านนอก

กระป๋องกลม    ฝาครอบ ด้านนอก

กระป๋องใส่สี หมึก ฝาหลายแบบ

กระป๋องกลม    ฝาครอบ ด้านนอก

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify