กลุ่มผลิตภัณฑ์กระป๋องบรรจุอาหาร/FOOD CANS

Ø 211*400

Ø 211*400

กระป๋อง 3 น แบบมีลอน(เกลียว) สำหรับใส่ ผัก ผลไม้
310 ml (10 oz.)
3 piece Beading Can for Fruits, Vegetables,

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify