กลุ่มผลิตภัณฑ์กระป๋องบรรจุอาหาร/FOOD CANS

Ø

Ø 211*400

310 ml (10 oz.)Fruits, Vegetables, Varity
Ø

Ø 211*304

247 ml (8 oz.) Fruits, Vegetables, Seafood, Sauces, Meat
 
Ø

Ø 307*309, Ø 307*306

450 ml (15.5 oz.) Fruits
Ø

Ø 307*409

500 ml (20 oz.) Fruits, Vegetables, Varity
 
Ø

Ø 401*411

850 ml (30 oz.) Fruits, Vegetables, Clams, Varity
Ø

Ø 300*303

305 ml Curry, Meat, Condensed Milk
 
Ø

Ø 300*407

440 ml (15 oz.) Ped Food, Fruits, Vegetables, Varity
Ø

Ø 401*206

400 ml (13 oz) Butter, Pineapple, Tuna
 
Ø

Ø 202*504 ,Ø 200*504

240 mL (8 oz.) Beverages, Coffee, Tea
Ø

Ø 202*308

170 ml (6 oz.) Sardines, Juices
 
Ø

Ø 307*113

215 ml (7.5 oz.) Sea Food,Tuna
Ø

Ø 307*111

210 ml (6.5 oz.) Sea Food, Tuna
 
Club

Club Can

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify