กลุ่มผลิตภัณฑ์กระป๋องบรรจุอาหาร/FOOD CANS

Ø 211*304

Ø 211*304

กระป๋อง 3 ชิ้น แบบ มีลอน(เกลียว) สำหรับใส่ ผัก ผลไม้ อาหารทะเล ซอสต่างๆ
247 ml (8 oz.)
3 piece Beading Can for Fruits, Vegetables, Seafood, Sauces, Meat

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify