กลุ่มผลิตภัณฑ์กระป๋องบรรจุอาหาร/FOOD CANS

Ø 307*309, Ø 307*306

Ø 307*309, Ø 307*306

กระป๋อง 3 ชิ้น แบบ มีลอน(เกลียว) สำหรับใส่ผลไม้
450 ml (15.5 oz.)
3 piece can for Fruits

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify