กลุ่มผลิตภัณฑ์กระป๋องบรรจุอาหาร/FOOD CANS

Ø 307*409

Ø 307*409

กระป๋อง 3 ชิ้น แบบ มีลอน(เกลียว) สำหรับใส่ ผักผลไม้ นานาชนิด
500 ml (20 oz.)
3 piece beading can for Fruits, Vegetables, Varity

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify