กลุ่มผลิตภัณฑ์กระป๋องบรรจุอาหาร/FOOD CANS

Ø 401*411

Ø 401*411

กระป๋อง 3 ชิ้น แบบ มีลอน(เกลียว) สำหรับ ใส่ ผักผลไม้ นานาชนิด
850 ml (30 oz.)
3 piece Beading Cans for Fruits, Vegetables, Clams, Varity

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify