กลุ่มผลิตภัณฑ์กระป๋องบรรจุอาหาร/FOOD CANS

Ø 300*303

Ø 300*303

กระป๋อง 3 น แบบมีลอน(เกลียว) สำหรับใส่ นมข้นหวาน เนื้อ แกง
305 ml
3 piece can for Curry, Meat, Condensed Milk

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify