กลุ่มผลิตภัณฑ์กระป๋องบรรจุอาหาร/FOOD CANS

Ø 401*206

Ø 401*206

กระป๋อง แบบ ไม่มีลอน(เรียบ) สำหรับใส่ ทูน่า สับปะรด เนย
400 ml (13 oz)
Butter, Pineapple, Tuna

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify