กลุ่มผลิตภัณฑ์กระป๋องบรรจุอาหาร/FOOD CANS

Ø 202*504 ,Ø 200*504

Ø 202*504 ,Ø 200*504

กระป๋องแบบ ไม่มีลอน(เรียบ) สำหรับ ใส่ชา, กาแฟ, เครื่องดื่ม
240 mL( 8 oz.)
Beverages, Coffee, Tea

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify