กลุ่มผลิตภัณฑ์กระป๋องบรรจุอาหาร/FOOD CANS

Ø 307*113

Ø 307*113

กระป๋อง 2 ชิ้น สำหรับใส่ ทูน่า อาหารทะเล
215 ml (7.5 oz.)
2 piece cans for Sea Food,Tuna

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify