กลุ่มผลิตภัณฑ์กระป๋องบรรจุอาหาร/FOOD CANS

Ø 307*111

Ø 307*111

กระป๋อง 2 ชิ้น สำหรับใส่ ทูน่า อาหารทะเล
210 ml (6.5 oz.)
2 piece Cans for Sea Food, Tuna

 

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify

Click for Display Certify